Joodse steun voor Jeremy Corbyn

LIVERPOOL – Jeremy Corbyn ligt onder vuur vanwege vermeende anti-semitische uitspraken of optredens, zijn steun voor de Palestijnen en zijn anti-Israel houding. Vooral in de rechtse pers in het Verenigd Koninkrijk wordt Corbyn voorgesteld als een vijand van het Joodse volk. Des te opmerkelijker dan ook dat ik woensdagochtend twee orthodoxe joden ontmoet bij het conferentiecentrum waar Labour bijeen is. Zij voeren actie voor Jeremy Corbyn en zijn het niet eens zijn met het verwijt van antisemitisme aan zijn adres.

Door John Spijkerman

Ik spreek met rabbi Elhanan Beck. Hij loopt rond met een bord met daarop de tekst ‘Jeremy Corbyn is a friend of the Jews’. Dat Corbyn kritisch is over zionisme betekent volgens Beck niet dat hij tegen de Joden is. Samen met 28 andere rabbi’s heeft Beck een verklaring uitgegeven. Daarin spreken ze hun steun uit voor Corbyn en distantiëren ze zich van uitspraken in de media waarin werd gesuggereerd dat alle Joden in het Verenigd Koninkrijk boos zouden zijn op Corbyn. Beck steunt een pro-Corbyn verklaring van 29 rabbi’s in Noord-Londen. Daarin spreken ze hun steun uit voor Corbyn en distantiëren ze zich van uitspraken in de media waarin werd gesuggereerd dat alle Joden in het Verenigd Koninkrijk boos zouden zijn op Corbyn en zouden overwegen het land te verlaten als Corbyn premier wordt.

Beck is het radicaal oneens met de voormalige opperrabbijn in het Verenigd Koninkrijk die ook gezegd heeft dat Joden het land zouden willen verlaten als Corbyn premier wordt. De reden dat deze orthodoxe Joden Corbyn steunen, heeft te maken met hun geloofsovertuiging. De anti-zionistische orthodoxe groep Neturei Karta, waartoe Beck behoort, ziet de stichting van de staat Israël als een ‘rebellie tegen God’ en zo’n rebellie kan volgens Beck niet succesvol zijn.,,We hebben niet het recht het heft in eigen handen te nemen.
Ik wacht op de ontmanteling van Israel. Alleen dan zal het vrede worden.” Volgens Beck zijn er in Londen alleen al meer dan 60.000 Orthodoxe Joden die het met hem eens zijn.

Elhanan Beck vertelt dat hij werd geboren in Israël maar dat zijn familie Israël verliet toen hij nog klein was.,, We wilden niet leven onder de Israelische bezetting. Mijn familie vertrok er vijftig jaar geleden. Ik wil terug met een Palestijns paspoort. Ik heb me aangemeld bij de Palestijnse ambassade. Daar zeiden ze ‘Het is een eer het eerste paspoort uit te reiken aan een Joodse rabbi’. Met dit paspoort zal ik teruggegaan.”

Als Jood in het Verenigd Koninkrijk krijgt hij veel vragen en opmerkingen over de Israëlische politiek.,,Ze roven het land en vermoorden de kinderen. Mensen vragen mij waarom ze moorden, maar het zijn de Zionisten die dat doen. Dat is slecht voor de Joden.”

Volgens Beck is er geen probleem tussen Joden en moslims maar worden die problemen veroorzaakt door de Zionisten.,,Moslims hebben een probleem met bezetters, niet met Joden. We moeten de bezetting opgeven zodat we met elkaar in vrede en harmonie kunnen leven. Zowel de leiders van Hamas en Fatah zeggen dat ze geen probleem hebben met joodse mensen, maar met bezetters.” Beck zegt dat Joden ook geen problemen hebben om samen te leven met moslims. ,,Kijk naar Iran, Marokko, Tunesië. In Teheran leven 30.000 Joden vreedzaam samen met moslims. Ik ben in Marokko geweest en kon niet geloven hoe hartelijk de mensen zijn.”

,,God heeft ons in ballingschap gezonden. We mogen pas uit ballingschap als de Messiah komt. Het is ons niet toegestaan de ballingschap te beëindigen voor de komst van de Messiah.De Messiah zal geen Netanjahu zijn. De Messiah zal geen onschuldige kinderen en vrouwen vermoorden. De Messiah zal een spiritueel iets zijn. Alle mensen in de wereld zullen in vrede en harmonie leven en zullen dezelfde God dienen.”

In de media wordt er niets over hun geschreven.,, Ik ben bij een demonstratie geweest waar 20.000 demonstranten waren. In Manhattan 30.000 demonstranten. Niets wordt er over geschreven. Ze willen niets schrijven over Joden die tegen Zionisten zijn.” Meer info zie : http://nkusa.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *