Labour Leavers niet bang voor ‘No deal

LIVERPOOL – ‘Het is electorale zelfmoord voor Labour als de partij akkoord gaat met een tweede referendum over Brexit’. Dat zeggen Labour parlementsleden Kate Hoey en Graham Stringer maandagavond tijdens een forumdiscussie die de naam Labour Leave draagt. De kiezer heeft in 2016 besloten de EU te willen verlaten en die wens moet Labour respecteren en uitvoeren, vinden de deelnemers aan de discussie. Anders dreigt een electorale afstraffing voor Labour. ,,The people who voted Leave are so angry if they feel, they are being let down, ” waarschuwt parlementslid Kate Hoey.

Door John Spijkerman

Rond de Labour conference in Liverpool worden zogenaamde ‘fringe meetings’ – bijeenkomsten aan de rand van de conferentie – georganiseerd. Sommige van die bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Maandagavond ben ik in het Novotel in Hannover Street waar een aantal Labour MP’s, een raadslid en iemand van de vakbond het standpunt van Labour Leave toelichten.
Niet alleen de Tories zitten in een spagaat waar het om Brexit gaat en zijn verdeeld in Remainers en Leavers. Ook binnen Labour is er grote verdeeldheid. Als je buiten Londen en de M25 komt, verandert Remain in Leave en dat is niet veranderd, verzekeren de deelnemers aan de discussie.

In een interview met de Sunday Mirror verklaarde Jeremy Corbyn zondag zich te zullen scharen achter de roep om een tweede referendum als de partij dat wil. De Labourconferentie in Liverpool stemt vandaag over een motie waarin wordt aangedrongen op een tweede referendum. Corbyn zelf staat bekend als een EU scepticus en Leaver.
Volgens het panel is de kans dat er echt een tweede referendum komt, niet groot. Labour Leavers wijzen erop dat Labour een verregaand socialistisch programma in het Verenigd Koninkrijk wil uitvoeren, met nationalisaties, staatshulp voor industrie en exportsubsidies. Zaken die op gespannen voet staan met de regels van de EU, stellen de discussie deelnemers .

,,Als je rondloopt op deze conferentie lijkt het alsof heel Labour voor ‘Remain’ is, maar dat is niet zo”, zegt voorzitter John Mills.,,Van de 9,3 miljoen mensen die Labour stemden tijdens de laatste verkiezingen, stemde 37 procent Leave. ,,Tel daar de Labour stemmers op die Labour inruilen voor Ukip of voor de Conservatieven vanwege Brexit, dan is de helft van de traditionele Labouraanhangers voor Leave.”

Vakbondsman Paul Embery vindt de EU een expliciet anti-socialistische instelling.,, Privatisering en neo-liberalisme staat in alle EU verdragen. Er zijn grote problemen als lidstaten bepaalde sectoren weer willen renationaliseren of staatshulp willen geven aan industrieën die in zwaar weer verkeren, zoals Labour dat wil doen.” Volgens Embery is het maar zeer de vraag of Labour het eigen verkiezingsprogramma uit 2017 wel kan combineren met lidmaatschap van de EU.

Volksopstand
,,Brexit was een democratische volksopstand”, zegt Embery.,,Van mensen die vonden dat het politieke establishment niet meer naar hun luisterde. Met het referendum kregen ze een wapen in handen en dat hebben ze gebruikt.”
De 17 miljoen ‘Leave’-stemmers willen aandacht voor zaken als democratie, waarden, zelfbestuur, identiteit en gemeenschap.,, Al die dingen waar de politieke klasse in dit land niet over praat en nog steeds niet.”
Labour moet mensen bij elkaar brengen. De middenklasse en de arbeiders, Remain en Leave, maar wel gebaseerd op de uitslag van het referendum.,, A referendum was held, a result was given. Get on with Brexit, implement it..”

Graham Stringer is een MP die voor Brexit is en zich daarbij baseert op het Labour verkiezingsprogramma. ,,Mensen die zich nu sterk maken voor een people’s vote doen denigrerend over de stem van het volk tijdens het referendum in 2016. Er wordt gezegd dat mensen stom waren, bang en racist. Remain accepteert de uitslag niet.”
Dat de EU zou opkomen voor de rechten van de arbeiders en voor het milieu is volgens Stringer een fabeltje. ,,Social Europe is dead. It has switched into global Europe. De EU is een speeltuin voor multinationals. Kijk naar Volkswagen. De EU beschermt de arbeidersrechten niet. Het is een bureaucratie die veel rechten ondermijnt en de EU is ondemocratisch.”

Schoffering
Parlementslid Kate Hoey vindt de strijd om een tweede referendum ‘een achterhoedegevecht met mensen die bereid zijn alles te doen om in de EU te blijven’. Als goede democraten zouden ze de referendumuitslag moeten accepteren en Brexit uitvoeren. Ze ergert zich aan het negativisme rond Brexit dat ze hoort in de media, zoals de BBC en Sky.,, Al het slechte komt door Brexit en al het goede ondanks Brexit.”
Hoey neemt het op voor premier Theresa May en de manier waarop zij vorige week werd behandeld door de EU-leiders.,, It was a complete and utter disgrace’. Volgens Hoey heeft de EU de vastberadenheid van het Britse volk onderschat.,,We will not be bullied. ”
Als het VK en de EU er niet uitkomen, is er geen man overboord. ,,Als we een ‘free trade deal’ krijgen prima. Als er geen deal komt is ‘No Deal’ geen probleem. There’s absolutely nothing that our country can’t overcome.”
Labour MP’s die tegen Brexit zijn en een tweede referendum willen, gebruiken dat volgens haar als voorwendsel om ‘Jeremy Corbyn te grazen te nemen’.,, That is the reality. We moeten stoppen te denken dat de hele wereld afhankelijk is van de EU.”

Berlijn beslist
Ex-parlementslid Austin Mitchell stelt dat als Labour Brexit niet steunt, een nieuwe Labourregering naar de pijpen zal moeten dansen van Berlijn.,,De Duitsers domineren de EU. De EU is bedoeld om de belangen van Frankrijk veilig te stellen via protectionistische landbouwmaatregelen en de Duitse belangen door te zorgen voor een protectionistische markt in de EU.” En de handelsoverschotten van de Duitsers gaan vooral ten koste van het Verenigd Koninkrijk.

Mitchell betoogt dat de Britse economie herbouwd moet worden en dat er meer productieindustrie moet komen. Nu verdwijnen de miljarden in de vorm van hoge EU-lidmaatschapsgelden, hogere voedselprijzen door het EU landbouwbeleid en het groeiende handelstekort met Duitsland.
Labour moet Britain sterker maken, vindt hij.,, Door devaluatie van de Pond, concurrentie op de wereldmarkten en meer economische groei in het hele Verenigd Koninkrijk en niet alleen in Londen en omgeving. En alleen de natiestaat kan hiervoor zorgen, denkt Mitchell.

Outrageous
En dan raadslid Brendan Chilton. Volgens Chilton zou het ‘outrageous’ zijn als er een tweede referendum zou komen.,, De eerste keer in onze politieke geschiedenis dat we een democratische stemming ongedaan maken.” Labour zou zich totaal vervreemden van zijn achterban.,, Het verkiezingsprogramma van Labour uit 2017, was een Brexit manifesto.” Veel vertrouwen in de EU heeft hij ook niet.,, Er is niets dat Europa voor ons kan doen, wat we zelf niet beter kunnen. ”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *