Ukippers willen onafhankelijkheid terug

BIRMINGHAM -,,Als het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de Europese Unie (EU) niet verlaat, ontstaat er hier burgerlijke onrust,” waarschuwt Derek Walker.,, En het zal niet vreedzaam zijn”. Pet op, megafoon in de hand struint de Ukip-aanhanger door het gangpad bij het ICC gebouw waar de Britse Conservatieven hun partijconferentie houden. Hij probeert de Tory congresgangers te overtuigen of te overdonderen met zijn boodschap dat het VK echt uit de EU moet.,, Wij willen onze onafhankelijkheid terug.”

Door John Spijkerman

Aan de rand van de Tory partijconferentie in Birmingham ontmoet ik dan eindelijk echte Ukippers. Wel een stuk of zes, afkomstig uit de omgeving van Birmingham.
Onder leiding van de charismatische Nigel Farage beleefde de United Kingdom Independent Party (UKIP) gouden tijden. Belangrijkste onderwerp was dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU moest en zijn onafhankelijkheid terugkrijgen. Die was immers verpatst aan Brussel. De opkomst van Ukip ging ten koste van zowel Tories als Labour, maar vooral de Tories zagen in Ukip een bedreiging. Binnen de Conservatieve Partij wemelt het van de Eurosceptici. Met het organiseren van een referendum kwam David Cameron tegemoet aan die groep en wilde hij Ukip de wind uit de zeilen nemen. Het eindigde in Brexit, het aftreden van Cameron en de opkomst van Theresa May die de onderhandelingen met de EU mocht gaan voeren.

Na de Britse ‘Leave’ stem trad ook Nigel Farage af, zijn partij in verwarring achterlatend. Ukip leek zijn bestaansrecht verloren te hebben en duikelde in populariteit. Nu het niet goed gaat met de Brexit onderhandelingen, groeit Ukip weer wat en houdt de vinger aan de pols of het VK de EU ook wel echt verlaat. Ik spreek met verschillende Ukippers waaronder Derek Walker en Rosemary.

Derek Walker
,,Ik ben pas vier jaar geleden lid geworden van Ukip. Daarvoor stemde ik altijd op de Tories, maar ik zou nog liever m’n keel doorsnijden dan dat weer te doen”, zegt Derek Walker. Hij houdt van stevige uitspraken en windt er geen doekjes om.
,, Theresa May negeert de wil van het Britse volk”, vindt hij. ,,Wij willen uit de EU. Wij willen onze onafhankelijkheid terug. Het woord Brexit gebruiken we niet graag. Brexit is bedacht door de Tories, zodat Theresa May kan zeggen. ‘We hebben jullie Brexit gegeven.’ Brexit kan van alles betekenen. Brexit kan een zak snoep zijn. We willen volledige onafhankelijkheid. We hadden de dag na het referendum eruit moeten stappen en de EU kruipend naar ons toe moeten laten komen. De EU weet dat als ze te toegeeflijk zijn aan de Britten iedereen eruit wil. Wij hebben de ballon doorgeprikt.”

Maar het was toch een hele krappe meerderheid die voor Brexit stemde?
,, Nee, nee, nee. David Cameron zei dat het een ‘In or Out referendum’ was. En hij zei ook dat een meerderheid van een stem voldoende was. En wat je je ook moet realiseren is dat het de hoogste opkomst was in de Britse geschiedenis en allerlei mensen die nog nooit eerder hadden gestemd, nu naar de stembus gingen.”
En nu hebben ze het over een tweede referendum. Maar het eerste referendum om lid te worden van Europese Economische Gemeenschap hadden we al in 1975. Van meet af aan was bekend dat het een federatie zou worden en dat de Britse regering geen macht zou hebben. We hebben een document uit de jaren 70 dat ze geheim wilden houden waaruit dat blijkt.
Degene die op de brandstapel moet is Ted Heath, de toenmalige conservatieve premier tijdens de Britse toetreding in 1972. Hij moet opgegraven worden. Het is een misdadiger.”
,,We betalen 55 miljoen pond per dag aan een corrupte organisatie met 24 niet gekozen presidenten. Het zogenaamde EU parlement is een toneelstuk, een grap. Ze gaan met de hele organisatie 1 keer per maand naar Straatsburg en het enige dat ze doen is regels goedkeuren, soms met een snelheid van 120 tot 150 per uur. De mensen die stemmen hebben soms niet eens de stukken gelezen waarover ze stemmen.

Kan het Verenigd Koninkrijk het alleen wel redden?
,, Absoluut. We zullen een flitsende start hebben. Het gaat om vertrouwen. ‘If we believe we will fail, we will fail’. Als we denken dat we zullen slagen, zullen we slagen. We zijn de vijfde grootste producent In de wereld. We runnen de financiële zaken voor het grootste deel van de wereld.”

Maar er is toch een enorme verdeeldheid in het land?
,,En wie veroorzaakt die verdeeldheid? Het establishment, de regering, de kranten en de BBC. En waarom steunt de BBC de EU? Omdat ze deels worden gefinancierd door de EU. Elke universiteit en hogeschool geeft geld gehad van de EU. Het is de grootste hersenspoelingoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Goebbels zou er trots op zijn geweest. De media zijn niet neutraal. De Daily Mail was altijd Leave. De Sunday Mail was Remain. Nu is de hoofdredacteur van de Sunday Mail hoofdredacteur van de Daily Mail en ontwikkelt deze krant zich tot een Remainkrant. Ze hebben het wel over ongeoorloofde financiële steun voor de Leave campaign maar niet voor de steun van Gorge Soros voor Remain.
Het hele establishment is verrot.”

Wat zeg je tegen de conservatieve congresgangers?,, Ik zeg dankjewel tegen alle Tories die ons steunen of die ons een duimpje hebben gegeven. Of die ons de hand drukken en zeggen dat Ukip het juiste doet. Het zijn er honderden geweest, als het er geen duizend waren. We zullen de EU op 29 maart 2019 verlaten. Absoluut. Geen twijfel mogelijk. Theresa May kan wel zeggen dat het wordt uitgesteld, maar dan komen er problemen en voorspel ik burgerlijke onrust. Het zal niet vreedzaam blijven en het wordt allemaal veroorzaakt door de regering. Als Ukip zijn zin had gehad, waren we de dag nadat we het referendum hadden gestapt uit de EU gestapt.”

Wat is er met oud-partijleider Nigel Farage gebeurd?
,,Ik weet het niet 100 procent zeker. Hij kreeg veel doodsbedreigingen. Iedereen die manager is, zal er voor zorgen dat er iemand klaarstaat om hem op te volgen. Dat is niet gebeurd. Het is een karaktertrek van Nigel, een erg goede spreker die zonder aantekeningen spreekt. Jammergenoeg is hij opgestapt. Ukip is in de ban gedaan door alle media. De enigen die nog met ons praten is Russia Today. Ukip is nog lang niet aan zijn eind. We zijn misschien klein in aantal maar machtig met onze stem. We worden niet verslagen.”

Rosemary

En dan is er nog Rosemary, de enige vrouwelijke Ukipper of het enige Ukippetje. Ze is aardig, maar ook heel fel, vooral als het over de EU gaat.
,, Niemand vertelt mij hoe ik mijn leven moet leiden. Daarom ben ik lid geworden van Ukip. Wij waren de belangrijkste kracht achter het referendum. Ik ben een heel boos iemand. Als ik de letters EU zie, brand ik los. Wij willen een Brexit die neerkomt op zelfbestuur, zonder beperkingen. De naties zijn langzaamaan gaan begrijpen wat voor autoritaire dictatuur Brussel is geworden. Wij in Groot Brittannië weten dit al jaren. Bij het toetredingsreferendum in 1975 werd gevraagd of we deel wilden uitmaken van een gemeenschappelijke markt. Daar hebben we ‘Ja’ tegen gezegd. Veertig jaar later hebben ze steeds meer macht naar zich toegetrokken. En de mensen zijn nu wakker geschud.”

Ook Rosemary is vol vertrouwen voor de toekomst.,,Wij zijn de vijfde economie in de wereld. Als iedereen zegt dat we in de afgrond zullen storten, vergeten ze dat we al een solide economie hebben. Wat ons hindert, is de Europese regelgeving.”

Ben je links of rechts?
,,Dat is een interessante vraag. Ik ben noch links noch rechts, Oost, West, Noord, Zuid. Ik wil zelfbestuur. Zelfbestuur is alles voor mij.”

Maar wat doe je dan met de groeiende armoede in de steden en mensen zonder toekomstperspectief en met nul urencontracten?
,,Als we eenmaal zelfbestuur hebben, zullen we kijken wat de knelpunten zijn die we moeten oplossen. Je moet eerst uit de EU voordat je de regie kunt nemen. Als we er maar eerst uit zijn, dan is de wereld onze oester. Ik ben opgegroeid in een tijdperk van nooit opgeven en dingen beter maken. Mensen hebben het recht hun eigen toekomst te bepalen.”

Ben je bang voor problemen na Brexit?
,, Barnier en Juncker en de rest proberen het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Ze zijn volstrekt oneervol. Ze bedenken alle mogelijke obstructies om Brexit te laten mislukken. ‘We know what they are up to’. Er zijn genoeg mensen in dit land die zeggen.,,We’re going to get self government whether you like it or not.”
Als de EU zich aan zijn oorspronkelijke mandaat had gehouden, was er geen probleem geweest. Iedereen wil handel. Waarom kunnen we niet terug naar waar het aanvankelijk in de jaren zeventig om ging: een gemeenschappelijke markt? Met al hun regels hebben ze – excuse my English saying – ‘cocked up’ the system. Zij hebben het probleem veroorzaakt door volledige controle te willen over alle naties. Het gaat ons om vrijheid.
In de oorlog werd dit land gebombardeerd. Na de oorlog was de economie er slecht aan toe en hadden we enorme schulden, maar we hebben het weer opgebouwd. Dat gaan we opnieuw doen. Ik kan niet wachten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *